بازی واقعیت افزوده شکار پرندگان

این بار شما را با بازی bird Hunter(شکارچی پرندگان) یکی از دستاوردهای شرکت منشور فناوری در زمینه بازی های (AR)واقعیت افزوده آشنا می کنیم.
این بار شما را با بازی bird Hunter(شکارچی پرندگان) یکی از دستاوردهای شرکت منشور فناوری در زمینه بازی های (AR)واقعیت افزوده آشنا می کنیم.
همان طور که قبلا توضیح دادیم.
در دنیای بازی های vr یا واقعیت افزوده این اختیار را دارید که موجوداتی را به دنیای اطرافتان بیاورید و با آن ها تعامل داشته باشید.
در بازی bird hunter این امکان برای شما قرار داده شده است که در محیط اطراف خود پرندگانی را ببینید و شکار آنها را تجربه کنید.
منبع:   تعداد بازدید : 167
کلمات کلیدی: 
چاپ خبر