• نمایشگر محیطی تعاملی

    استفاده از ایدهها و روشهای نوآورانه و خلاقانه همواره میتواند نقش بسزایی در جذب مخاطب داشته باشد. فعالیت های محیطی و ارتباطی که مخاطب در آن بتواند با محیط پیرامون خود تعامل برقرار کند، از جمله جذابترین این روشها میباشد. در همین راستا شرکت منشور فناوری فردا تلاش مینماید با طراحی و تولید نمایشگر محیطی تعاملی و انیمیشنهای جذاب، از بستری نوین و کارآمد جهت جذب مخاطب و کاربر در نمایشگاه ها، هتل ها، مجموعه های تجاری و ... استفاده نماید.
     
    کافیست نمایشگر محیطی تعاملی شرکت منشور فناوری فردا را در محیط مدنظر خود قرار دهید تا مخاطبان خود ازحضور در محیطی مجازی و جذاب شگفتزده شوند. فرض کنید مخاطب شما یک ببر درنده را در کنار خود میبیند، در تخت جمشید قدم میزند، یک دلفین را نوازش می کند و یا با یک فضانورد در کنار خود و در همان محیط گفت و گو میکند. در این سامانه دوربین تصویر محل مدنظر را بر روی نمایشگری عریض ارسال می کند، سپس هنگامی که کاربران خود را در زاویه دید دوربین قرار میدهند، تصویر خود را به همراه انیمیشن ها و مدل های سه بعدی جذاب مشاهده می کنند.